Orbit
Orbit

Cursusopbouw theorie pilotenopleiding

Alle theorieopleidingen voor piloot worden zijn opgebouwd uit een distance learning fase (thuisstudie met begeleiding) en een training van circa vijf dagen per module in Arnhem. Deze training is verplicht gesteld door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Na afronding van elke module volgen de landelijke examens. Deze worden maandelijks afgenomen verspreid over diverse examenlocaties.

Voor actuele informatie over de examens voor deze theorie pilotenopleiding verwijzen wij naar www.luchtvaartexamens.nl

Pilotenopleiding theorie in twee modules

Om de cursus piloot worden overzichtelijk te houden en specifieke onderdelen goed op elkaar aan te laten sluiten is deze verdeeld over twee modules:

Module 1
Module 2
General Navigation
Radio Navigation
Instruments *
Aircraft General Knowledge *
Flight Planning *
Aviation Law
Meteorology
Operational Procedures *
Human Performance & Limitations
Principles of Flight *
VFR Communications
Performance *
IFR Communications

Mass & Balance *

Let op: De zeven schuingedrukte vakken zijn specifiek en alleen voor de IR-studie.
De CPL studie betreft 13 vakken van het ATPL pakket zoals hierboven omschreven (IFR- Communications komt te vervallen).

De vakken gevolgd met een * asterix hebben specifieke helikopter theorie leerdoelen inbegrepen wanneer er verschil wordt gemaakt tussen vaste vleugelvliegtuigen theorie of helikopter theorie, waar het de ATPL(H)/IR studie betreft.

Na het behalen van uw eerste examens van module 1, gaat u verder met module 2 middels zelfstudie. Vervolgens volgt u de laatste klassikale examentraining in Arnhem en legt u de resterende examens bij het CCV (CBR) af.

Thuisstudie pilotenopleiding: zelf uw studietijd bepalen

Het grote voordeel van distance learning piloot opleiding is dat u zelf uw tempo en studietijd indeelt. Het thuisstudie werkprogramma is schematisch opgebouwd in weken en dagtaken, waarbij met circa vijftien studie-uren per week een doorlooptijd van zo'n zes maanden goed haalbaar is voor beide modules, exclusief examens. Een gemiddelde student doorloopt de theorie piloot opleiding in ongeveer vier tot zes maanden. Module 1 duurt circa veertien weken, Module 2 circa tien weken. Uiteraard kunt u uw eigen studiebelasting bepalen. De doorlooptijd is afhankelijk van de eigen tijdsinspanning.

In de zelfstudie wordt u via een simpel werkprogramma per module door alle vakken
en onderwerpen heen geleid. Door middel van verplichte progress tests wordt de
studievoortgang gecontroleerd. De progress tests worden om een variërend aantal
hoofdstukken afgenomen en kunnen thuis op de computer gemaakt worden.
Vervolgens stuurt u de test met één druk op de knop online door naar Orbit
Groundschool voor controle.

Begeleiding thuisstudie pilotenopleiding

Uiteraard kunt u met vragen tijdens uw thuisstudie voor onze piloot opleiding altijd terecht bij Orbit Groundschool, via e-mail, telefoon of fax. Daarnaast kunt u gebruik maken van een internationaal online forum op www.atpforum.eu. Deelname aan het forum is gratis en is een zeer zinvolle aanvulling op uw studie. De befaamde Online Question Bank is tegenwoordig verwerkt in de bijgeleverde software. Deze databank behelst meer dan 10.000 examen (oefen)vragen voor examentraining. De facultatieve kosten zijn hiermee komen te vervallen.

Cursusmateriaal theorie pilotenopleiding

Het cursusmateriaal van de theorie piloot opleiding van Orbit Groundschool omvat indien gewenst alle traditionele lesboeken met daarin de benodigde lesstof, een dvd voor Windows of specifiek Mac, met de ATP Digital software voor computer based training en elektronische testfaciliteiten. Tevens krijgt u een introductie uitleg op papier met een installatiehandleiding, diverse benodigde bijlagen en een Jeppesen handboek.
U kunt dus zelf bepalen of u studeert uit de boeken, via de software, of een combinatie van beide. Het is ook mogelijk de studie geheel via de computer te doen. De dvd bevat alle benodigde lesstof. Per e-mail ontvangt u zowel een notificatie wanneer wij uw studiematerialen toezenden alsmede een licentiecode. Deze licentiecode kan op twee afzonderlijke machines geïnstalleerd worden. Resultaten en progressie worden automatisch gesynchroniseerd. Per medio juni is er tevens een gratis iPad-versie van de identieke software beschikbaar voor huidige en toekomstige gebruikers van ATP Digital.

Terug