Orbit
Orbit

EXAMENS & Revision & Brushups 2017

Revision Orbit
Week
Sluitingsdatum
Opmerkingen
9, 10, 11, 12
& 13 januari

2
19 december

3, 4, 5, 6
& 7 april

14
13 maart

3, 4, 5, 6
& 7 juli

27
12 juni

2, 3, 4, 5
& 6 oktober

40
11 september

Rooster

Het definitieve rooster voor de revision & brush-up course wordt uiterlijk één week voor de uiteindelijke data van aanvang beschikbaar gesteld en is downloadable. De zaterdag aansluitend is een zogenaamde reserve- of uitloopdag in geval van roostertechnische wijzigingen wegens overmacht (uitval/ziekte docenten). Houd hiermee rekening in uw agenda.

Aanmelden

Aanmelden kan alleen middels het reservering -en aanmeldformulier.
De sluitingsdatum is een harde voorwaarde; de reservering dient vooraf
tijdig bij ons binnen te zijn om plaats gedurende de revision -en
brushup course te kunnen garanderen.

CCV (CBR) en examens

Er worden examens afgenomen op dinsdag, donderdag en vrijdag.
Per januari 2015 komen alle locaties te vervallen en vinden examens tot nader order alleen nog plaats in Utrecht.

Het CCV (CBR) zal trachten ergens einde 2016 digitale examens te gaan invoeren. De veranderingen die dit met zich mee zal nemen kunt u terugvinden op
www.luchtvaartexamens.nl

Betalingen

Betalingen aan het CCV (CBR) dienen op de sluitingsdatum op het rekeningnummer van het CBR te zijn bijgeschreven voor 12.00 uur. Het aantal af te leggen vakken maal           € 146,15 of 98,45 (prijswijzigingen CBR voorbehouden) dient te worden overgemaakt op GIRO 128724 t.n.v. CBR Luchtvaartexamens o.v.v. kandidaatsnummer met naam. Wanneer de betaling niet of te laat binnen is, betekent dat directe uitsluiting, van het geplande examen. Orbit Groundschool draagt zorg voor de administratieve afhandeling. U ontvangt enkele dagen voor het examen de definitieve oproep in uw brievenbus.


Foreign payment details:

IBAN: NL17INGB0000128724
BIC:   INGBNL2A
ACC:  128724
LOC:  AMSTERDAM

Examenlocatie(s) Nederland:

per 1 januari 2015

CBR Utrecht, Missippidreef 151a,
3565 CE Utrecht (enige locatie)

Kijk voor de meest actuele informatie op:

www.luchtvaartexamens.nl

Check ook regelmatig de nieuws- en
informatiebulletins van het CCV (CBR).

Correspondentieadres:
CBR, divisie CCV
Afdeling Luchtvaartexamens
Postbus 1023
2280 CA Rijswijk ZH

Bezoek/inzage-adres:
CBR, divisie CCV
Afdeling Luchtvaartexamens
Lange Kleiweg 30
2288 GK Rijswijk ZH

Telefoon: 0900 0210 (toets 3, vervolgens toets 5)
Fax: 088 227 55 99
E-mail: ccv.planning.luchtvaart@ccvexamenhuis.nl

Examenlocatie België:
Communicatiecentrum Noord - 2e verd.
Vooruitgangstraat 80, 1030 Brussel

Typefouten voorbehouden.