Orbit
Orbit

EIR / CBIR Theorie Distance Learning

Introductie

In april 2014 introduceerde EASA nieuwe wet- en regelgeving betreffende twee methoden die kunnen leiden tot een Instrument Rating. Deze heten de 'Competency Based IR (CBIR) en de En-Route Instrument Rating (EIR).

Deze twee nieuwe methoden zijn ondermeer in het leven geroepen om sommige nationale bevoegdheden zoals bijvoorbeeld enerzijds een zeer restrictieve IMC rating te vervangen onder EASA reglementen. 

Anderzijds, de volledige IR, kent dezelfde privileges voor een PPL houder als ook een commercieel piloot is toegestaan, met volledige toegang tot alle luchtruim classificaties, maar werd niet gezien als eenvoudig te realiseren. Hierbij dient de IR theorie in weze op het hogere niveau van 7 ATPL vakken te worden behaald middels een cursus bij een ATO. Daarnaast dient men circa 55 uur te vliegen onder instructie, los van wellicht enige reductie. Hierdoor is de animo voor privé vliegers om een IR bevoegdheid te halen niet erg hoog.

Dit alles werd verergerd door de stijging van de low cost vliegreizen in de afgelopen tien jaar en de overeenkomstige daling van de GA zakelijke gebruikers, precies de klasse van de piloten die twintig jaar geleden een PPL IR zou hebben gehouden.

Het goede nieuws! Wat brengen deze nieuwe privileges en wat kunnen we daar mee?

De EIR (En-route Instrument Rating)

De EIR staat toe om IFR te vliegen in het en-route gedeelte van de vlucht en vereist van de piloot dat start- en landing kunnen worden uitgevoerd onder VFR. De regelgeving geeft hierbij aan dat de meteorologische voorspellingen een uur voor geplande tijd van aankomst alsmede een uur daarna VMC condities moeten bedragen. De privileges:

  • IFR vluchten toegestaan in klasse A, B of C luchtruim in de en-route fase
  • Special VFR vluchten toegestaan in condities lager dan VMC voor vertrek
  • Special VFR alleen toegestaan in VMC condities voor landing


Om deze privileges te mogen uitoefenen gedurende de nacht, moet men beschikken over een 'night rating'. Dit is echter geen verplichting; m.a.w. men kan dan alleen de EIR privileges overdag uitoefenen.

Een kandidaat voor een EIR dient in bezit te zijn van een PPL met minimaal 20 vlieguren overland (cross country). Tevens dient een kandidaat een goedgekeurde theorie opleiding te volgen bij een daartoe bevoegde ATO. Deze theorie opleiding behelst 7 vakken waarvan het merendeel beduidend minder leerstof bevat dan voorheen bij ATPL of de traditionele IR opleiding en duurt 80 studie uren waarvan 8 uur klassikale examentraining.

Dat de theoretische leerstof als minder uitgebreid kan worden beschouwd komt ook tot uitdrukking in de theorie examens, met minder en makkelijkere vragen op het examen alsmede in een kortere examenduur.

De vliegtraining is 15 uur onder instructie voor eenmotorig, of 16 uur waarvan minimaal 4 uur plus de Skill Test op een meermotorig vliegtuig. 

Omdat de EIR een bredere operatie op medium niveau mogelijk maakt, is dit wellicht een zeer welkome attractieve optie. Een bijkomend voordeel is dat de EIR een opstap kan zijn naar de CB-IR.

De CBIR (Competency Based Instrument Rating)

De houder van een IR aantekening middels de CBIR methode heeft exact dezelfde privileges als een volledige traditionele IR houder met die verstande dat hij/zij toegestaan wordt in alle luchtruim classificaties en instrument naderingen mag maken tot 200ft decision height. Het principe van competentie is hier van toepassing waarbij de kandidaat wordt beoordeelt op competentie in plaats van een syllabus volgens vaste trainingsuren. Helaas heeft EASA doen besluiten toch een vaste minimum trainingsuren eis in te voeren. De minimum uren eis is 40 uur training voor eenmotorig of 45 uur meermotorig, maar, deze uren mogen tot een minimum van 10 uur worden gereduceerd als kandidaat relevante instrument vliegtijd heeft gelogd. Uren getraind voor, alsmede gebaseerd op de privileges van de EIR tellen mee voor deze reductie. De reductie is onderhevig aan een vliegtest door een daartoe bevoegde praktijk ATO.

De theorie opleiding en examens benodigd voor het CBIR traject zijn exact hetzelfde als deze voor de EIR. Met andere woorden: er is geen verschil, men moet de EIR theorie examens hebben behaald. Er bestaat geen CBIR theorie of iets dergelijks. Een kandidaat die reeds de volledige theorie examens voor ATPL, traditionele IR of EIR heeft gehaald wordt van enige theorie vereisten vrijgesteld.

Vaak wordt onjuist gedacht dat de CBIR een op zichzelf staande rating is, zo ook een eigen theorie equivalent heeft, met cursus en examens. Dit is pertinent niet waar. Het betreft een "ervarings- en trainingstraject" wat leidt tot de IR aantekening op het brevet.

Lesstof en indeling

De lesstof ten aanzien van de theorie opleiding is onderverdeeld in 2 blokken, 'Modules' genaamd. In elke 'Module' zitten een aantal relevante theorie vakken.

Onderverdeling is als volgt (met minimale verplichte aantal studie uren thuis):

Module 1:
Meteorology (15hrs.)
Air Law (9hrs.)
IFR Communications (3hrs.)
Human Performance (9hrs.)

Module 2:
Instrumentation (12hrs.)
Radio Navigation (15hrs.)
Flight Planning (9hrs.)

Met een gemiddelde studie druk van circa 12 uur per week, zou een kandidaat 3 weken nodig hebben per module om de lesstof te doorlopen en te bestuderen exclusief quizzes, verplichte progressie toetsen en enigerlei eigen review met examens oefenen.

Noot: Bij ons volgt u niet de gehele traditionele IR theorie opleiding met alle (te veel) ballast van dien zoals elders, maar als eerste en enige goedgekeurde instantie voor deze theorieopleiding in Nederland en het vaste land van Europa, volgt u de daadwerkelijke lichtere variant van de IR theorie, te weten de EIR/CB-IR met de daartoe bijbehorende examens.

Studiemethode

In de zelfstudie fase wordt u via een simpel werkprogramma per module door alle onderwerpen en vakken heen geleid. Door middel van verplichte progress tests wordt de studievoortgang gecontroleerd. De progress tests worden om een variërend aantal hoofdstukken afgenomen en kunnen thuis op de computer gemaakt worden. Vervolgens stuurt u de test met één druk op de knop online door naar Orbit Groundschool voor controle.

Examentraining

Elke drie maanden organiseren wij een Brushup Groundschool (examentraining). Dit is een verplicht onderdeel van de totale theorie training. Deze examentraining vindt plaats gedurende vijf (5) achtereenvolgende dagen, van maandag tot en met vrijdag vanaf 08.30u

Tijdens deze training, worden kortstondig 'key facts' over het betreffende vak besproken, alsmede de mogelijkheid gesteld tot het stellen van vragen, een schoolexamen afgenomen en nabesproken.

Voorwaarde is wanneer men op een Brushup verschijnt de betreffende progressie testen allemaal met goed resultaat zijn afgelegd en aan de benodigde zelfstudie uren uiteraard is voldaan.

Schema rooster 2021

  • Week 1 van Ma 4 januari t/m Vr 8 januari
  • Week 14 van Ma 5 april t/m Vr 9 april
  • Week 27 van Ma 5 juli t/m Vr 9 juli
  • Week 40 van Ma 4 oktober t/m Vr 8 oktober


Examens

Examens worden maandelijks afgenomen bij Orbit Groundschool in Arnhem. Zie hiervoor onze examenpagina voor nadere informatie. Het tarief bedraagt € 55,00 per vak. U doet in 7 vakken theorie examen. Zie ook pagina Brushups/Examens.

Cursusprijs

De kosten voor de Distance Learning EIR/CBIR theorie cursus bedragen € 1.900,00 per persoon. Zie voor nadere gegevens de rechterkolom op deze pagina onder 'full course'. Dit is exclusief de examenkosten en de benodigde protractor en navigatie rekenschijf (zoals de Pooleys CRP-5).

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden gebruik dan hiervoor het formulier op deze pagina of klik op de button 'aanmelden'. U ontvangt per e-mail een digitale factuur en waarna de betaling bij ons binnen is, kunt u direct aan de slag met uw studie. Hiervoor ontvangt u van ons een automatische e-mail met alle benodigde informatie.

Full course: 
- ATP Digital download voor Mac of PC
- Twee licenties
- Download voor ATP Digital op de iPad
- Jeppesen Student Route Training Manual
- Introductie- en installatie handleiding
- Revision- & Brushup Courses 
- Examentraining
- Benodigde CAA CAPs bijlage(n)
- 24/7 e-mail support van vakdocenten
- 12 mnd gratis toegang tot BGSonline
- Forum met originele vragen databank
- Ongelimiteerde (FAQ) theorie support
- 12 maanden technische support

Referentie materiaal: bijbehorende boeken zijn facultatief bij te bestellen als referentie materiaal. Boeken zijn niet benodigd voor een volledige cursus en gelden als naslag werk indien gewenst, naast de software.

iPad versie: optioneel en gratis te downloaden in de App Store voor gebruikers van ATP Digital. Voor alle huidige en toekomstige cursisten.