Orbit
Orbit

Vliegschool of Luchtvaartmaatschappij

Third party totaaloplossingen

In opdracht van derden verzorgt Luchtvaartschool Orbit Groundschool (voltijd) klassikale dagopleidingen ten behoeve van het ATPL theoriegedeelte, via een combinatie van ultramoderne computertraining en traditioneel onderwijs met boeken ter naslag, op eigen locatie van de opleider of FTO. Alles vindt plaats geheel met eigen logo's en branding naar keuze. Dit is door te voeren in zowel de boekwerken alsmede in de software. Ook kan gekozen worden alles uit te besteden en leerlingen in de distance learning methode van Luchtvaartschool Orbit Groundschool  te plaatsen.

Daarnaast is Orbit gespecialiseerd in het verzorgen van selecties voor aspirant-cadetten voor diverse luchtvaartmaatschappijen en vliegopleidingen. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van het unieke PILAPT systeem (Pilot Aptitude Tests) zoals dat is ontwikkeld voor en in gebruik is bij de RAF, British Airways, CTC-Aviation, Oxford Aviation en diverse NATO-luchtmachten.

Heeft u interesse in een exclusief op maat gesneden theorie- en selectiepakket dat in nauw overleg met luchtvaartmaatschappijen en vliegopleidingen wordt samengesteld? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of laat uw telefoonnummer achter.

ATPL Theorieopleidingen

Voor het ATPL theoriegedeelte bieden we een kant en klare oplossing van trainingssyllabi en computer based training, waarbij de digitale content lokaal gehost op uw eigen locatie geleverd wordt. Overheadkosten nemen drastisch af en doordat er minder traditioneel lesgegeven hoeft te worden, bespaart u op personeels- en salariskosten voor docenten.
De inhoud van de computer based training komt in grote mate overeen met de dvd-variant voor thuisstudie studenten. De trainingsmethode is een ideale oplossing voor grote FTO’s en wordt toegepast bij opdrachtgevers zoals Martinair Flight Academy, Intercockpit/Lufthansa, Koninklijke Luchtmacht en Marine, CTC-Aviation UK, Alpha Aviation, Pilot Training College en ASL Flight Academy.

Assessments piloten

In opdracht van een vliegschool, opleidingsinstituut of luchtvaartmaatschappij kan Orbit Groundschool een gedeeltelijke of volledige selectie organiseren en verzorgen voor ab-initio’s.

  • PILAPT (Pilot Aptitude Testing)

Computer gerelateerde aptitude testfaciliteit. PILAPT meet onder andere aanleg tot zichtvliegen, blindvliegen, complex vliegen in crew verband, prioriteiten stelling, 3D denken, en multi-tasking. De selectie is erop gericht geen praktische vliegerselectie toe te hoeven passen.

  • Schriftelijke testfaciliteiten

English verbal reasoning test: deze test meet de technische kennis van de Engelse taal.
Numerical & numeracy testen: deze testen meten de wiskundige en natuurkundige intelligentie en capaciteiten van een kandidaat in relatie tot een luchtvaartopleiding en trainingen.

  • Interview- en aannamegesprekken

Staat de kandidaat aan het begin van een pilootopleiding tot verkeersvlieger, of is deze reeds afgestudeerd en solliciteert hij/zij bij een luchtvaartmaatschappij? Op basis van de voorkennis en ervaring van een kandidaat worden interview- en
aannamegesprekken afgenomen door onafhankelijke vliegers uit de grote luchtvaart. De interviewers zijn werkzaam als bijvoorbeeld instructeur of hebben een managementfunctie binnen een grote organisatie.

  • Simulator assessment

Voor een aanvullende praktische vliegerselectie, bijvoorbeeld bij gerede twijfel, als second opinion of in opdracht indien gewenst, behoort ook een simulator assessment tot de mogelijkheden. De assessments voor ab-initio’s of reeds ervaren
gebrevetteerde vliegers worden uitgevoerd door zeer kundig personeel met een
jarenlange staat van dienst die bijvoorbeeld werkzaam zijn als verkeersvlieger met
een nevenfunctie als instructeur bij een luchtvaartmaatschappij. Overigens kunt u ook gebruikmaken van eigen instructeurs.