Orbit
Orbit

Klachten

Een klacht over Orbit Groundschool

Natuurlijk doen u en Orbit Groundschool er alles aan om de opleiding dan wel cursus en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling van Orbit Groundschool. Een andere mogelijkheid is dat u ontevreden bent over de manier waarop Orbit Groundschool of zijn medewerker met u omgaat. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere cursisten of studenten en voor de kwaliteit van de opleiding of cursus in zijn geheel. Onze procedure voorziet ondermeer in de mogelijk om middels het onderstaande digitale formulier uw klacht kenbaar te maken, deze wordt vertrouwelijk behandeld, waarna Orbit Groundschool binnen 4 weken zal reageren. Wanneer er meer tijd benodigd is wordt u binnen deze 4 weken op de hoogte gebracht inclusief de termijn waarop uiteindelijk wel gereageerd zal gaan worden. Geheel zal worden bewaard in uw schooldossier gedurende 2 jaar. Mocht uw klacht niet in zijn geheel naar tevredenheid zijn opgelost, dan staat het vrij het ontstane geschil geheel onafhankelijk en vrijblijvend voor te leggen aan De Geschillencommissie. Uitkomst en oordeel van De Geschillencommissie is bindend. Nadere informatie kunt u hier lezen.


Dhr / Mevr *
Voornaam *
Achternaam *
E-mailadres *
Opmerkingen *
* Verplichte velden